Strategia
Transformacji Cyfrowej

Kiedy technologia pozwala biznesowi trwać

Strategia Transformacji Cyfrowej

Strategia Transformacji Cyfrowej opracowana przez Digital Forms pozwoli Twojej firmie przejść cyfrową przemianę, zwiększyć jej potencjał rynkowy i zapanować nad tempem zmian całej branży.

Włączenie technologii do biznesu podnosi wydajność każdego procesu. Wpływa pozytywnie na wizerunek firmy i ułatwia osiąganie założonych wyników. Obecnie wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonują w przestrzeni cyfrowej. Przy czym jedne firmy wprowadzają zmiany szybciej, zostawiając konkurentów daleko w tyle, inne nadal są mocno analogowe, co nie uchodzi uwadze ich klientom…

Efektywny rozwój

Otoczenie kreuje potrzeby

Dlaczego Twoja firma potrzebuje Transformacji Cyfrowej?

Transformacja cyfrowa to przemiana, przez którą przechodzi cała gospodarka. Jaka jest zatem przyszłość firm, które nie zdecydują się zmieniać równolegle do otoczenia biznesowego?

Strategia Transformacji Cyfrowej jest odpowiedzią na szybki postęp technologiczny i stanowi klucz do efektywnego i stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa.

Firmy które nam zaufały

W Digital Forms wykorzystujemy wysokiej jakości rozwiązania informatyczne do osiągania celów biznesowych naszych klientów.

Co zyskasz?

Korzyści

Rozwiązujemy problemy przedsiębiorców

Strategia Transformacji Cyfrowej odpowiada na najważniejsze wyzwania, z którymi mierzą się dzisiaj firmy.
Za pomocą cyfrowych narzędzi rozwiązujemy liczne problemy przedsiębiorców:

Efektywnie pozyskiwanie klientów mimo aktywności konkurencji

Uporządkowanie procesu sprzedażowego

Uporządkowanie innych procesów i systemów wewnątrz organizacji

Zwiększenie współczynnika konwersji

Optymalizacja kosztów przy stałym wzroście cen

Koordynacja projektów w realiach pracy zdalnej

Trafne prognozowanie wyników sprzedaży i budżetu w zmiennym otoczeniu

Optymalizacja cyfrowego obiegu informacji pomiędzy działami

Poznaj proces

Proces Transformacji Cyfrowej

Działania, które determinują pozytywne efekty

Każdy projekt transformacyjny zaczyna się od zrozumienia, w jakim miejscu cyfrowej podróży znajduje się przedsiębiorstwo. Dogłębna analiza obecnych działań digitalowych — procesów, narzędzi, działań i poziomu wiedzy — pozwoli określić stopień adaptacji cyfrowej i poznać potrzeby biznesu.

1
Etap 1
Warsztaty wprowadzające

Współpracę rozpoczynamy od warsztatów on-line. Poznajemy firmę oraz jej potrzeby i oczekiwania. Prezentujemy perspektywę rozwoju przedsiębiorstwa dzięki Strategii Transformacji Cyfrowej. Pokazujemy przykłady innych — case studies.

2
Etap 2
Analiza zewnętrzna klienta i konkurencji

Analizujemy sposób prezentacji i promocji firmy w Internecie, badamy systemy przedsiębiorstwa widoczne na zewnątrz organizacji. Analogicznie weryfikujemy działania konkurencji. Sprawdzamy także trendy danego sektora rynku i poziom cyfryzacji branży.

3
Etap 3
Zewnętrzna analiza digitalowa

Analizujemy systemy wewnętrzne — narzędzia i aplikacje oraz sposób wykorzystywania ich w firmie. Jednocześnie weryfikujemy kanały komunikacji z klientami. Na ich podstawie określamy poziom adaptacji cyfrowej firmy.

4
Etap 4
Digital touchpoints

Szukamy elementów wspólnych i odróżniające przedsiębiorstwo od konkurencji pod względem technologii informacyjnych. Bazując na globalnych trendach cyfrowych, zebranych danych i wiedzy naszych ekspertów, przedstawimy kluczowe kierunki digitalizacji firmy oraz prognozę rozwoju przedsiębiorstwa na najbliższe 5 lat.

5
Etap 5
Konsultacje

Organizujemy dwudniowe warsztaty, aby dogłębnie poznać przedsiębiorstwo i jego potrzeby biznesowe. Nasi specjaliści przygotowują efektywny warsztat brainstormingowy uwzględniający wszystkie departamenty, czuwając nad jego przebiegiem. Wspólnie ustalamy realny stan wykorzystania i zrozumienia posiadanych technologii informacyjnych.

6
Etap 6
Wywiady z pracownikami

Według badań McKinsey 70% transformacji cyfrowych nie powodzi się, ponieważ nie uwzględniają one zdania pracowników. Digital Forms wychodzi naprzeciw pracownikom, angażując ich w proces cyfryzacji — dzięki temu nasza Strategia Transformacji Cyfrowej jest wysoce skuteczna. Przeprowadzamy wywiady z pracownikami wszystkich działów i szczebli organizacji, co pozwala na wielopoziomowe zrozumienie działalności i sposobu jej zarządzania.

7
Etap 7
Badanie dojrzałości digitalowej

Analiza SWOT to doskonałe narzędzie ukazujące silne i słabe strony digitalu firmy oraz szanse i zagrożenia w jego rozwoju. Sporządzamy szczegółową macierz obejmującą wszystkie działy i szczeble organizacji.

8
Etap 8
Trendy cyfrowe

Prezentujemy najefektywniejsze rozwiązania digitalowe dostosowane do branży oraz najbardziej obiecujące trendy cyfrowe. Prezentacja inspiracji pomaga wskazać odpowiednią ścieżkę cyfrowego rozwoju. W trakcie konsultacji z klientem dobieramy najlepsze rozwiązania dla danej organizacji, po czym przechodzimy do wykonania finalnego planu transformacji.

To inwestycja

Transformacja cyfrowa to inwestycja

Gotowy plan działań dla Twojej firmy

Strategia Transformacji Cyfrowej to indywidualny proces pozwalający dogłębnie przeanalizować potrzeby firmy i na ich podstawie ułożyć plan gwarantujący zwiększenie poziomu digitalizacji, a co za tym idzie podniesienie konkurencyjności i zysków.

Wyprzedź konkurencję!

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Umów się na spotkanie